Sağlık Güvenlik Planı

Sağlık Güvenli Planını Kim Hazırlar?

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’nin üçüncü bölümünde yer alan, 8. Madde’nin (2). Fıkrasında belirtildiği üzere; “İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.”
Yönetmelikte açıkça belirtildiği üzere; İşveren veya proje sorumlusu ve eğer varsa Sağlık Güvenlik koordinatörü Sağlık ve Güvenlik Planınınım hazırlanmasından sorumludur.

Sağlık Güvenlik Planı Hangi İşlerde Hazırlanır?

Söz konusu yönetmelikte, “Sağlık ve güvenlik planı; Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı” olarak tanımlanmıştır.

Hizmet Talep Formu
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?