DSP Hizmeti

Risk analizi, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlayarak, tehlikeleri tanımlama, riskleri analiz etme, risk kontrol tedbirlerini kararlaştırma, dökümantasyon ve yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması aşamalarından oluşur. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun temel amacı olan çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike teşkil eden bütün olumsuzlukların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması çalışmaları olan risk analizi ilgili kanunun özünü oluşturmaktadır.

Diğer Sağlık Personeli Hizmet Süresi

İşyerlerinde yasal olarak zorunlu olduğu için görevlendirilen diğer sağlık personeli hizmet süresi, işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişmektedir. Çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için aldığımız örneklerde;

  • 10-49 arasında çalışanı bulunan çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ayda minimum 10 dakika
  • 50 – 249 arasında çalışanı bulunan çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ayda minimum 15 dakika
  • 250’nin üzerinde çalışanı olan çok tehlikeli sınıftaki işyerinde ise ayda minimum 20 dakikalık bir hizmet süresi öngörülmektedir.
  • Bu süreler az gibi görünse de birden fazla işyerinde görevlendirilen diğer sağlık personelinin çalışma süresi toplamda bir hayli fazla olmaktadır. İşyerlerinin birbirlerine uzak olduğu düşünülürse bu hizmetin uygulamada yarattığı problemler hizmeti aksatabilmektedir.
Hizmet Talep Formu
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?