Risk Değerlendirmeleri

Risk analizi, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlayarak, tehlikeleri tanımlama, riskleri analiz etme, risk kontrol tedbirlerini kararlaştırma, dökümantasyon ve yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması aşamalarından oluşur. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun temel amacı olan çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike teşkil eden bütün olumsuzlukların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması çalışmaları olan risk analizi ilgili kanunun özünü oluşturmaktadır.

Acil Eylem Planı:

Acil durum eylem planı; iş kazası, yangın, deprem, sel, sabotaj, elektrik çarpması vb. tehlikelerle karşı karşıya kalınması halinde çalışanların ve işverenlerin neler yapması ve nasıl yapması gerektiğini belirten hayati bir kılavuzdur.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11 ve 12. Maddesi ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği işveren; işyeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden kontrol etmeli ve sonrasında nasıl bir yol izleneceğini belirlemelidir.

Hizmet Talep Formu
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?