Mesleki Eğitim ve MYK

Meslek Yeterlilik Kurumu Nedir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alan, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek amacı ile; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırma faaliyetlerine ilişkin yürütmek üzere 21.09.2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur resmi bir kurumdur. www.myk.gov.tr internet adresini ziyaret ederek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Tüm iş hayatını yakından ilgilendiren Mesleki Yeterlilikler Süreci; meslek standartlarının oluşturulması, mesleki eğitim programlarının oluşturulan bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin bağımsız kuruluşlarla yapılan ölçme ve değerlendirmelerin sonucunda belgelendirildiği ve alınan belgelerin ulusal ve uluslararası çizgide geçerlilik kazandığı bir yapıdır.

Meslek Standardı Nedir?
Meslek standardı, bir mesleğin düzgün, doğru ve başarı ile icra edilebilmesi için gerekli görülen bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren şartlardır.

Ulusal Yeterlilik Nedir? 
Kişinin ilgili mesleği yapabilmesi için sahip olması gerekli görülen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kapsar.

Ulusal Yeterlilikte Revizyon Durumunda Ne Yapılır? 
Belgelendirilmiş şahıslar oluşan bu durumdan dolayı kullanmaya hak kazandıkları Belgeleri için aynı şartlarda kullanıma devam edebilirler veya revizyona uğramış olan programdan belge alabilmek için yeni revizyona göre sınav başvuru ön şartlarını sağlamak kaydıyla revize edilen programdan sınava katılabilirler. Sınav veya sınavlardan başarılı oldukları takdirde yeni revizyona göre aldıkları belgelerini kullanmaya hak kazanırlar.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kimdir? 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili kuruluşu olan MYK , meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21.09.2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Hizmet Talep Formu
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?